Gyurisán László: A StarOffice 5.1 irodai programcsomag bemutatása az általános iskolai felhasználás szempontjából

Minden, amit tudni szeretnél a StarOffice-ról

 
Tartalom
1. Tartalomjegyzék
 
2. Bevezetés
2.1 Milyen előnyökkel járna a StarOffice 5.1 használata az oktatási intézmények számára?
2.2 A dolgozat tartalmi vázlata
3. A StarOffice programcsomag története
 
4. A StarOffice 5.1 regisztrálása
 
5. Az MS-Office 97 és a StarOffice 5.1 összehasonlítása
5.1 A StarWriter és MS-Word 97 eltérő elemei
5.2 A StarCalc és MS-Excel 97 eltérő elemei
5.3 A StarBase és MS-Access 97 eltérő elemei
5.4 A StarDraw és MS-Office 97 rajzeszközeinek eltérő elemei
5.5 A Star Image és MS-Office 97 képmanipuláló eszközeinek eltérő elemei
5.6 A StarOffice 5.1 és az Office 97 eltérései a programozhatóságban
6. A StarOffice 5.1 programcsomag futtatásának feltételei a két legelterjedtebb operációs rendszerben
6.1 Windows 9x/NT
6.2 Linux
7. A StarOffice 5.1 telepítése
7.1 A telepítő készlet
7.2 Telepítés egyedi számítógépre
7.3 Telepítés hálózati kiszolgálóra
7.4 Telepítés munkaállomásra
8. A StarOffice 5.1 beállításai a program első elindításakor
 
9. A StarOffice 5.1 kezelői felülete (Star Desktop)
9.1 A StarOffice 5.1 asztala
9.2 Menük és eszköztárak a StarOffice 5.1 felhasználói felületén
9.2.1 Legördülő menük a StarOffice 5.1-ben
9.2.2 A StarOffice 5.1 felső ikonsora (Function Bar)
9.2.3 A StarOffice 5.1 második eszköztára (Object Bar)
9.2.4 A Hyperlink Bar
9.2.5 A Windows-zal integrált Tálca és Start-menü
9.2.6 Az Explorer
9.2.7 A Beamer
10. A StarOffice 5.1 Help-je
 
11. A legfontosabb alkalmazások munkakörnyezetének beállítása
11.1 A General legfontosabb beállításai
11.2 Az Internet legfontosabb opciói
11.3 A Browser legfontosabb opciói
11.4 A Text pont legfontosabb beállításai
11.5 A Spreedsheet Documents (táblázatkezelő) opciói
12. A StarOffice 5.1 iskolai közegben leggyakrabban használható alkalmazásainak rövid bemutatása
12.1 A StarWriter 5.1 rövid bemutatása
12.1.1 A Status Bar aktiválódott pontjainak használata
12.1.2 A StarWriter Object Bar elemei
12.1.3 A StarWriter Main Toolbar elemei
12.2 A StarCalc 5.1 táblázatkezelő rövid ismertetése
12.2.1 A StarCalc 5.1 Object Bar elemei
12.2.2 A StarCalc 5.1 Main Toolbar elemei
12.3 A StarBase 5.1 adatbázis-kezelő használatának alapjai
12.4 HTML-dokumentumok létrehozásának lehetőségei a StarOffice 5.1-ben
12.5 HTML dokumentum szerkesztése
12.5.1 Image Map készítése a StarOffice-ban
12.5.2 Táblázatok beillesztése
12.5.3 Az Explorer és a Beamer használata a dokumentum elkészítésében
12.5.4 Frame készítése a StarOffice-ban
12.6 Web-lap készítése az AutoPilot használatával
13. Összegzés
 
14. Irodalomjegyzék
14.1 Könyvek
14.2 Folyóiratok
14.3 CD-ROM források
15. Mellékletek
15.1 1. sz. Melléklet: Gyorsbillentyűk a Star Office 5.1-ben
15.1.1 StarDesktop
15.1.2 StarWriter
15.2 2. sz. Melléklet: Áttekintő ábra a StarDesktop felépítéséről
15.3 3. sz. Melléklet: CD-ROM
15.3.1 A StarOffice-t áttekintő prezentáció
15.3.2 A Stardivision cég honlapjának tükrözése
15.3.3 A StarOffice 5.1 és az MS-Office 97 irodai programcsomagok részletes összehasonlítása
15.3.4 Telepítőkészletek
15.3.5 A szakdolgozat elektronikus változata
 
Bevezetés
 
Már közel egy évtizede dolgozom egy vidéki iskolában, mint rendszergazda és az informatika oktatója átélve ennek az időszaknak minden kínját és örömét, látva az oktatási intézmények informatika területén adódó nehézségeit.
 
A kezdeti szakaszban minden iskola elsődleges feladatának a számítógép-park kiépítésére törekedett, lehetőségeihez mérten jelentős összegeket áldozott a "vas" beszerzésére. Általánosnak tekinthető az a helyzet, hogy a szoftverek megvásárlására már nem maradt elegendő forrás, így az intézményeknél gyakran elavult, vagy nem jogtiszta szoftverek felhasználásával kénytelenek a gépek üzemeltetését megoldani. Igaz ugyan, hogy a legtöbb programfejlesztő cég jelentős kedvezményt biztosít az oktatásban felhasznált szoftvereire, de a korszerű programok megvásárlása még így is aránytalan terheket ró a legtöbb, amúgy is anyagi gondokkal küzdő iskola számára.
 
Ha megvizsgáljuk, hogy milyen típusú szoftver alkalmazása tekinthető általánosnak, arra a megállapításra jutunk, hogy az operációs rendszeren kívül minden informatikai tanterv egy fajta irodai programcsoport (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő), multimédiás program (pl. prezentációkészítő) valamint az Internet felhasználását támogató böngésző ismeretét is megkívánja a tanulóktól.
 
Nézzük meg, miből választhatunk napjaink informatikai piacán!
Lehetőségünk van válogatni a világ shareware terméséből, így ha ügyesek vagyunk, jelentős összegeket takaríthatunk meg, de számolnunk kell a következő problémákkal:
 
Valószínűtlen, hogy olyan programokat sikerül összeválogatni, amelyek egységes felületen, azonos logika szerint működve támogatnák a fent leírt területek oktatását.
Nem számíthatunk a legelterjedtebb irodai programcsomagok fájlformátumainak megfelelő kezelésére.
Az iskolánkból kikerülő tanulóinknak nehézséget fog okozni a hazánkban leginkább használatos Microsoft termékek kezelése, akár a munkahelyen akár egy új oktatási intézményben.
 
Az oktatás során végig meg kell küzdenünk az eltérő nyelv okozta nehézségekkel (ez a tapasztalatom szerint azt jelenti az általános iskola körülményei között, hogy kétszer-háromszor több időre van szükség ugyanannak az eredménynek az eléréséhez, bár így fejlődhet a tanulók angoltudása, de nem biztos, hogy megéri ezt az időráfordítást), hiszen magyar nyelven jelenleg csak kereskedelmi termékek érhetőek el.
A shareware program regisztrálása során is adódhatnak problémák, hiszen költségvetési intézményként kell egy esetleg igen távoli országba pénzt átutalnunk, nem is beszélve az átutalás banki költségeiről, amelyek sokszor a regisztrációs díj többszörösét jelenti.
Ha tanulóinknak lehetőségük van az otthoni gyakorlásra (rendelkeznek otthon a megfelelő konfigurációval) és rendelkezésükre bocsátjuk a felhasznált szoftvert ezt csak a készítő által meghatározott korlátozásokkal (ezek általában időbeli vagy funkcióbeli korlátozások) tehetjük meg, ha a jogszerűség talaján akarunk maradni.
A shareware termékekhez nehézkes támogatást kapni, általában a fejlesztő honlapján fellelhető FAQ (Gyakran Intézett Kérdések) és a program Help-je nyújt segítséget. Nem számíthatunk a magyar oktatásban átdolgozás nélkül használható kidolgozott segédanyagokra sem.
Megjegyzendő, hogy léteznek freeware kategóriába tartozó programok is, de ezek csekély száma, támogatottságuk hiánya miatt nem jelentenek reális alternatívát (ez alól kivételt talán a Linux és a linuxos alkalmazások jelentenek), ráadásul a pénzen kívül az összes előzőekben vázolt nehézséggel ugyanúgy számolnunk kell.
 
A másik - jelenleg hazai viszonylatban (az illegálisan használt programokat nem számítva) egyeduralkodó - megoldási lehetőség valamelyik kereskedelmi termék megvásárlása. Sajnos ekkor is számolnunk kell problémákkal:
Egy átlagosnak tekinthető iskolai gépterem szoftverszükséglete még az oktatási kedvezmény figyelembevételével is a hardver beszerzéséhez mérhető anyagi terhet ró az intézményre.
Ha magyar nyelvű programcsomagot akarunk használni, "választási lehetőségünk" kimerül valamelyik Microsoft termékben (sőt itt is csak a viszonylag kevés szolgáltatással rendelkező MS-Works ill. a nagyon elterjedt MS-Office közül választhatunk).
Otthoni gyakorlásra nem tudjuk tanulóinknak a rendelkezésére bocsátani a tanult programcsomagot (bár itt is léteznek könnyítések), azt pedig, hogy akár százezres nagyságrendben erre költsön egy család, nem kívánhatjuk.
A felvázolt helyzet javításának egy lehetséges alternatíváját jelentené a StarOffice programcsomag iskolai oktatásban való alkalmazása.
 

Fedezz fel még több kütyüt